Play Video

นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ในหัวข้อการตัดไหม ในโลกเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยี VR

ทีมพัฒนานวัตกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาวดี วิมลพันธุ์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญญาภัทร ชาติพัฒนานันท์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะภร ไพรสนธิ์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ดร.จิตราภรณ์ สุทธิพงศ์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ดร.วิภาดา ศรีมันทยามาศ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อาจารย์ พัชรี จิตเอื้ออังกูร

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นาย ปองพล เสพรัมย์

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นาย เจตน์มนัส รติศักดิ์สุนทร

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จุดเด่น
  • การเรียนรู้การตัดไหมในโลกเสมือนจริง
  • สามารถฝึกซ้อมได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับคนไข้จริง
  • มีระบบติดตามพฤติกรรมสำหรับอาจารย์และออกใบรับรองแก่ผู้เรียน
ตัวอย่างการนำไปใช้งาน
  • ใช้ฝึกซ้อมภายในแล็ป
  • ใช้ฝึกซ้อมให้กับนักศึกษาและพยาบาล
  • ใช้ฝึกซ้อมให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
รูปตัวอย่างผลงาน
การสนับสนุน

ทุนสนับสนุนงบประมาณการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน

0 0 votes
ประสิทธิภาพ
0 0 votes
การประยุกต์ใช้งานจริง
0 0 votes
การยอมรับเทคโนโลยี
0 ความคิดเห็นทั้งหมด
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x